Chuyên album, mẫu kỷ yếu, photobook giá tốt

Chủ nhật - 06/01/2019 04:06


KỶ YẾU – ALBUM 
(KỶ YẾU DẠNG ALBUM – IN TRÊN LAB - GIẤY ẢNH FUJIFILM)
Đóng quyển như album, dùng phôi giấy loại mỏng hơn ALBUM truyền thống,
In được nhiều trang dạng mở phẳng - tuyệt đẹp, rất chuyên nghiệp
(KỶ YẾU LỚP, KỶ YẾU TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG, KỶ YẾU NGHÀNH, 
KỶ YẾU GIA ĐÌNH, KỶ YẾU TRẺ EM, KỶ YẾU KỶ NIỆM CƯỚI, 
KỶ YẾU ALBUM CƯỚI, KỶ YẾU ẢNH NGHỆ THUẬT...)
CỠ
(Kỷ Yếu – Album)
GIẤY FUJIFILM - LAB
Giá 
10tờ  (20trang)
Giá 
15tờ  (30trang)
Giá
20tờ (40trang)
Giá
 25tờ (50trang)
Giá 
30tờ (60trang)
Giá 
35tờ (70trang)
Giá 
40tờ (80trang)
Giá 
45tờ (90trang)
Giá 
50tờ (100trang)
Giá in
thêm trang
(15x20)cm  250.000 300.000 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 660.000 720.000 6.000
(20x20)cm 300.000 350.000 430.000 510.000 590.000 670.000 750.000 830.000 910.000 8.000
(20x25)cm 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000 10.000
(20x30)cm 400.000 500.000 620.000 720.000 820.000 920.000 1.020.000 1.140.000 1.260.000 12.000
(25x25)cm 420.000 550.000 680.000 810.000 940.000 1.070.000 1.200.000 1.330.000 1.460.000 13.000
(25x30)cm 500.000 600.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 15.000
(25x35)cm 550.000 700.000 870.000 1.040.000 1.210.000 1.380.000 1.550.000 1.720.000 1.890.000 17.000
(25x38)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x30)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x35)cm 700.000 900.000 1.130.000 1.360.000 1.590.000 1.820.000 2.050.000 2.280.000 2.510.000 23.000
(30x40)cm 800.000 1050.000 1.300.000 1.550.000 1.800.000 2.050.000 2.300.000 2.550.000 2.800.000 25.000
(30x45)cm 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.300.000 30.000
(35x35)cm 1.000.000 1.800.000 2.150.000 2.500.000 2.850.000 3.200.000 3.550.000 3.900.000 4.250.000 35.000
(35x50)cm 1.200.000 2.300.000 2.750.000 3.200.000 3.650.000 4.100.000 4.550.000 5.000.000 5.450.000 45.000

Đây là loại kỷ yếu mới nhất ra mắt thị trường năm 2016, đóng quyển bằng phôi mỏng nên có thể làm thêm được rất nhiều trang (hơn hẳn loại truyền thống) Dạng album kỷ yếu mở phẳng TUYỆT ĐẸP - CHUYÊN NGHIỆP
(Giá bao gồm bìa cứng in hình kiểu tạp chí hoặc bìa da (nếu làm bìa mica thêm 50.000-100.000đ/quyển)
Cam kết in ảnh trên máy Lab và sử dụng giấy ảnh của FUJIFILM
KỶ YẾU - PHOTOBOOK
(In trên máy Offset - Giấy Couche định lượng C150g-C200g)
KỶ YẾU LỚP, KỶ YẾU TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG, KỶ YẾU NGHÀNH, 
KỶ YẾU GIA ĐÌNH, KỶ YẾU TRẺ EM, KỶ YẾU KỶ NIỆM CƯỚI, 
KỶ YẾU ALBUM CƯỚI, KỶ YẾU ẢNH NGHỆ THUẬT...


ALBUM 
(PHÔI MỎNG - KIỂU MỚI CÁCH TÂN 2016)
Đóng quyển như album truyền thống nhưng được dùng phôi giấy loại mỏng hơn ALBUM truyền thống,
In được nhiều trang hơn đáp ứng đúng nhu cầu hiện nay dạng mở phẳng, tuyệt đẹp, rất chuyên nghiệp
(ALBUM CƯỚI - ALBUM NGHỆ THUẬT - ALBUM KỶ YẾU PHOTOBOOK...IN TRÊN GIẤY ẢNH FUJIFILM)
CỠ ALBUM Giá
10tờ (20trang)
Giá
15tờ (30trang)
Giá
20tờ (40trang)
Giá
25tờ (50trang)
Giá
30tờ (60trang)
Giá
35tờ (70trang)
Giá
40tờ (80trang)
Giá
45tờ    (90trang)
Giá
50tờ (100trang)
Giá in
thêm trang
(15x20)cm  250.000 300.000 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 660.000 720.000 6.000
(20x20)cm 300.000 350.000 430.000 510.000 590.000 670.000 750.000 830.000 910.000 8.000
(20x25)cm 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000 10.000
(20x30)cm 400.000 500.000 620.000 720.000 820.000 920.000 1.020.000 1.140.000 1.260.000 12.000
(25x25)cm 420.000 550.000 680.000 810.000 940.000 1.070.000 1.200.000 1.330.000 1.460.000 13.000
(25x30)cm 500.000 600.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 15.000
(25x35)cm 550.000 700.000 870.000 1.040.000 1.210.000 1.380.000 1.550.000 1.720.000 1.890.000 17.000
(25x38)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x30)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x35)cm 700.000 900.000 1.130.000 1.360.000 1.590.000 1.820.000 2.050.000 2.280.000 2.510.000 23.000
(30x40)cm 800.000 1050.000 1.300.000 1.550.000 1.800.000 2.050.000 2.300.000 2.550.000 2.800.000 25.000
(30x45)cm 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.300.000 30.000
(35x35)cm 1.000.000 1.800.000 2.150.000 2.500.000 2.850.000 3.200.000 3.550.000 3.900.000 4.250.000 35.000
(35x50)cm 1.200.000 2.300.000 2.750.000 3.200.000 3.650.000 4.100.000 4.550.000 5.000.000 5.450.000 45.000
...................................................................................................................................................................................

ALBUM (PHÔI DẦY - TRUYỀN THỐNG)
(ALBUM CƯỚI - ALBUM NGHỆ THUẬT - ALBUM KỶ YẾU PHOTOBOOK...
IN TRÊN GIẤY ẢNH FUJIFILM)
Giấy ảnhFujifilm BÌA
TẠP CHÍ ĐẸP
BÌA
DA (CÁC MÀU)
BÌA
ẢNH - MICA
Giấy ảnhFujifilm
CỠ (cm) ALBUM
10 TỜ
(20 TRANG)
ALBUM
15 TỜ
( 30 TRANG)
ALBUM
10 TỜ
(20 TRANG)
ALBUM
15 TỜ
( 30 TRANG)
ALBUM
10 TỜ
(20 TRANG)
ALBUM
15 TỜ
( 30 TRANG)
GIÁ IN
THÊM TRANG
13X18 200,000 250,000 200,000 250,000 250,000 300,000 8,000đ/trang
15x15 200,000 250,000 200,000 250,000 250,000 300,000 10,000đ/trang
15X21 250,000 300,000 250,000 300,000 300,000 350,000 15,000đ/trang
20x20 300,000 350,000 300,000 350,000 350,000 400,000 20,000đ/trang
18x24 350,000 450,000 350,000 450,000 400,000 500,000 20,000đ/trang
20x25 350,000 450,000 350,000 450,000 400,000 500,000 20,000đ/trang
20x30 400,000 500,000 400,000 500,000 450,000 550,000 25,000đ/trang
25x25 420,000 550,000 450,000 550,000 500,000 600,000 25,000đ/trang
25x30 500,000 600,000 500,000 600,000 550,000 650,000 25,000đ/trang
25x35 550,000 700,000 550,000 700,000 600,000 750,000 30,000đ/trang
25x38 600,000 800,000 600,000 800,000 650,000 850,000 30,000đ/trang
30x30 600,000 800,000 600,000 800,000 650,000 850,000 30,000đ/trang
30x35 700,000 900,000 700,000 900,000 750,000 950,000 35,000đ/trang
30x40 800,000 1,050,000 850,000 1,050,000 900,000 1,100,000 35,000đ/trang
30x45 900,000 1,200,000 1,000,000 1,200,000 1,050,000 1,250,000 35,000đ/trang
35x35 1,250,000 1,800,000 1,250,000 1,800,000 1,300,000 1,850,000 45,000đ/trang
35x40 1,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,550,000 2,050,000 45,000đ/trang
35x50 1,800,000 2,300,000 1,800,000 2,300,000 1,850,000 2,350,000 45,000đ/trang



Xem thêm chi tiết giá tại đây  : http://sieuthianh.vn/mau-album-mau-ky-yeu-photobook


LIÊN HỆ
85 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
043.756.8437 - 091. 206 2336 (Ms Kiên) - 01234.29.29.29 - 0989. 858 889 (Mr Được)
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây